Staru terapija:

Staru terapija ( terapeitiskā radioloģija) ir viena no trim pamata ārstēšanas metodēm onkoloģijā (kopā ar ķirurģiju un ķīmijterapiju), bet var būt pielietota arī pie neonkoloģiskām saslimšanām (pie noteiktām indikācijām). Pacientu ārstēšanai izmanto ārējo apstarošanu (distances staru terapiju) un kontakta staru terapiju (brahiterapiju).Onkoloģijā staru terapija var tikt pielietota gan, kā vienīgā radikālā neinvazīvā ārstēšanas metode agrīno stadiju vēža gadījumā (priekšdziedzera, plaušu, aknu vēzis), gan kā kombinētas ārstēšanas sastāvdaļa (krūts, kolorektālajam, LOR orgānu, plaušu, centrālās nervu sistēmas, uroloģisko un citu lokalizāciju audzējiem), gan kā paliatīva un simptomātiska ārstēšana vēlīno stadiju pacientiem.

Staru terapijas metodes var iedalīt:

  • Trīsdimensiju konformālā staru terapija. Staru terapijas metode, kur jonizējošā starojuma devu veido individuāli katram pacientam, balstoties uz datortomogrāfijas datiem par audzēja un iekšējo orgānu atrašanās vietu. Priekšrocības: būtiski samazina staru terapijas komplikācijas, palielina pacienta dzīves kvalitāti. Latvijā klīniskajā praksē ieviesta 2001.gadā.

  • Intensitātes modulētā staru terapija (IMRT). Trīsdimensiju konformālās staru terapijas metode, kurā izmanto staru terapijas laukus ar modulētu fotonu plūsmu, lai izveidotu jonizējošā starojuma devu individuāli pielāgotu audzēja formai. Priekšrocības: ļauj nodrošināt lielāku starojuma devu audzēja audos un mazinātu devu blakus esošajos veselajos audos. Latvijā klīniskajā praksē ieviesta 2003.gadā.

  • Ar elpošanu sinhronizētā staru terapija. Izsekojot orgānu kustības elpošanas laikā, ļauj veikt apstarošanu tikai iepriekš izvēlētajā elpošanas cikla fāzē. Priekšrocības: ļauj samazināt apstarojamo apjomu, saglabājot vienmērīgu audzēja aptveršanu ar jonizējošā starojuma devu. Ieviesta 2006.gadā.

  • Stereotaktiskā staru terapija (radioķirurģija). Izmantojot vairākas tehniskās iespējas, nodrošina ļoti lielu jonizējošā starojuma devu precīzi audzējā ar strauju devas kritumu blakusesošajos veselajos audos.  Priekšrocības: ļauj izārstēt neliela apjoma audzējus bez staru terapijas komplikācijām veselajos orgānos. Ieviesta 2009.gadā. Lineārais paātrinātājs „Novalis TX” Rīgā, Latvijas Onkoloģijas centrā- valsts struktūrā, no 2016. gada Cyberknife M6-Siguldā, privātajā sektorā.

Mūsdienu staru terapijas veikšanai ir nepieciešams sagatavošanas process vairākos posmos:

  • Tas sākas ar pacienta individuālās imobilizācijas līdzekļu izvēli un izveidošanu. Visiem pacientiem pirms staru terapijas uzsākšanas, tiek veikta trīsdimensiju staru terapijas plānošana, izmantojot katra pacienta specializētos datortopometrijas datus, pirms tamveicot dažādu diagnostisko metožu digitālo attēlu savstarpēju telpisko reģistrēšanu, lai iegūtu precīzu informāciju par audzēja izplatību.

  • Katram pacientam trīsdimensiju rekonstrukcijā tiek noteikts apstarojamais apjoms un iezīmēti veselie blakus esošie riska orgāni, lai plānošanas procesā izveidotu jonizējošā starojuma devas sadalījumu audzējā un maksimāli pasargātu veselos apkārtesošos audus orgānus.

  • Plāna analīze, plāna pārbaude datortomogrāfijas kontrolē un dozimetrija ir pēdējie posmi pirms staru terapijas procedūru kursa uzsākšanas.

  • Par staru terapijas procedūru un kursu...